Notice

Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Cariile dentare reprezint? distrugerea ?esutului dur al dintelui. Apari?ia cariilor este influen?at? de stilul nostru de via?? – ce mânc?m, cum ne îngrijim dantura, dac? apa potabil? este fluorurat? suficient ?i ce past? de din?i folosim. ?i ereditatea joac? un rol în susceptibilitatea de formare a cariilor dentare.

De?i cariile sunt mai frecvente la copii, ?i adul?ii sunt expu?i riscului. Cariile sunt de mai multe tipuri:

  • Carii coronare – tipul cel mai frecvent întâlnit, atât la copii cât ?i la adul?i, localizate de obicei pe suprafa?a ocluzal? sau interdentar.
  • Carii radiculare – pe m?sur? ce înaint?m în vârst?, gingiile se retrag, l?sând r?d?cina dintelui expus?. R?d?cina nefiind acoperit? de smal?, se poate caria foarte u?or.
  • Cariile secundare sau recidivele de carii – se formeaz? în jurul obtura?iilor ?i coroanelor existente. Acestea sunt zone cu tendin?? de acumulare a pl?cii bacteriene, ceea ce duce la formarea cariilor.

Adul?ii sunt expu?i în special la pericolul cariilor dac? sufer? de gur? uscat?, o afec?iune datorat? sc?derii fluxului salivar. Gura uscat? poate fi cauzat? de anumite boli, medicamente, radioterapie ?i chimioterapie, ?i poate fi temporar? (zile, luni) sau permanent?, în func?ie de cauz?.

Cariile sunt o afec?iune grav?. Netratate, cariile pot distruge din?ii ?i ?esutul moale din interiorul acestora, provocând abcese dentare, zone de infec?ie la vârful r?d?cinii. Dac? se formeaz? un abces, acesta se trateaz? prin tratamentul de canal radicular, interven?ie chirurgical? sau extrac?ie dentar?.

Cum aflu dac? am carii?

Numai medicul dentist v? poate spune sigur dac? ave?i carii. Aceasta pentru c?, de multe ori o carie se dezvolt? sub suprafa?a dintelui, unde nu poate fi observat?. Când consuma?i alimente bogate în carbohidra?i (zaharuri, amidon), ace?tia hr?nesc bacteriile din placa bacterian?, producând acizi ce atac? dintele. În timp, smal?ul dentar este distrus în adâncime, dar suprafa?a r?mâne intact?. Dup? deteriorarea unei mari p?r?i din smal?, suprafa?a acestuia se pr?bu?e?te, formând caria.

Cariile se dezvolt? cel mai probabil în ?an?urile suprafe?elor ocluzale ale din?ilor posteriori, în spa?iul interdentar sau sub jonc?iunea mucogingival?. Indiferent de locul unde apar, cel mai bun mod de a le depista ?i trata înainte de a se agrava este s? merge?i la dentist pentru controale de rutin?.

Cum putem preveni apari?ia cariilor dentare?

  • Prin periaj de cel pu?in dou? ori pe zi ?i folosirea zilnic? a a?ei dentare pentru îndep?rtarea pl?cii bacteriene interdentare ?i de sub jonc?iunea mucogingival?.
  • Controale dentare de rutin?. M?suri preventive pentru a împiedica apari?ia problemelor ?i pentru ca problemele minore s? nu devin? majore.
  • O diet? echilibrat?, s?rac? în zaharuri ?i amidon. Dac? totu?i consuma?i alimente cu con?inut de zaharuri ?i amidon, încerca?i s? o face?i în timpul meselor ?i nu între mese, pentru a limita expunerea din?ilor la acizii produ?i de acestea.
  • Utiliza?i produse de igien? dentar? îmbog??ite cu fluor, inclusiv past? de din?i fluorurat?.
  • Asigura?i copiilor dvs. un aport corespunz?tor de fluor în apa de b?ut. Dac? sursa dvs. de ap? potabil? nu con?ine fluor, medicul dentist sau pediatru poate prescrie suplimente zilnice pe baz? de fluor